Screen Shot 2015-03-29 at 10.13.44 PM

 

ACCOMODATIONSCHEDULEAPPLICATINS GALERY

primerno za vse udeležence / pogodno za sve sudionike / suitable for all participants


slo


“VSE JE GIBANJE, VSE JE ZVOK”

(vodi: Nataša Pavlov, spremljava: Guillermo Daniel Escalante Rodriguez in Vid Polončič)
– delavnica gibalne improvizacije in plesa ob živi spremljavi glasbil

Kako telo sliši zvok? Kako zvok zaznava gibanje? Delavnica, ki se osredotoča na gibanje in zvok. Prek različnih situacij bomo preučevali in delali na odnosu z zvokom, v prostoru in na prostem. S pomočjo svojih gibov in zaznavanja, čustev, izkušenj, itd. bomo izvajali vaje, ki prihajajo s področja sodobnega plesa, gledališča, performansa in pri tem uporabili tudi elemente improvizacije, ki nam pomagajo pri oblikovanju lastnih gibov in zvokov za komunikacijo. Poleg plesa in dela na telesu, se bomo ukvarjali tudi z ozaveščanjem telesa, prisotnostjo, zaznavanjem in spaciocepcijo, notranjim razumevanjem gibanja, prostora, zvoka in interakcijo. Vsak dan bomo začeli s sprostitvenimi vajami, masažo, dihalnimi vajami, raztezanjem in telesno vadbo, nadaljevali bomo z ozaveščanjem o energiji in improvizacijskimi vajami, plesom in gibanjem z drugimi, s prostorom in zvokom ter na koncu zaključili s kreacijo plesa in zvoka. Telo se neprestano odziva na vse okoli sebe in v sebi, v trenutku ustvarjanja nastajajo nova občutja, rojevajo se različne situacije, v katerih spontano kreiramo, delujejo subtilni mehanizmi in se vzpostavljanjp notranja stanja. Veliko vaj na nas deluje sproščujoče, nas odpira in pozitivno vpliva na nas. Delavnica je odprta za vsakogar, ne glede na prejšnje izkušnje gibanja, ustvarjanja, rekreacije, učenja, raziskovanja. Na delavnici bomo bosi, prinesite udobna oblačila za ples in gibanje in pojdimo na čudovito druženje zvoka in gibanja na otoku Vis. fb: Impro Move  /  mail: natasapavlov @ hotmail.com

 

NATAŠA PAVLOV

Umetnica, ki se ukvarja z gibom, zvokom, s slikanjem in izvedbo, k ustvarjanju pristopa interdisciplinarno, skozi kreacije raziskuje zavest in dojemanje. Nataša je zaključila višjo turistično šolo FTVT v Dubrovniku in magistrirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Splitu. Njeno avtorstvo vključuje opus skozi slike, video inštalacije, performanse, predstave, glasbene nastope, itd.. S plesom se aktivno ukvarja od svojega 15. leta. Skozi vrsto delavnic in sodelovanj, se je učila improvizacije, plesa, gibanja, fizičnega gledališča, delovanja glasu, dihanja… Leta 2007 je v Splitu zaključila izobraževalni cikel gibanja in plesne improvizacije z Tihano Jovanić, s katero skupaj raziskuje improvizacijo in ustvarja predstavo “Zoom in zoom out”. Z umetnikom Petrom Grimanijem sodeluje v več predstavah in ima glavno vlogo v igri “Smrt v labirintu”. Sodeluje s Fractal falus gledališčem, kjer igra v predstavah “Jeziki” in “Judith”, v režiji Hrvoja Cokarića. Od leta 2010 vodi umetniški projekt Impro Move, interdisciplinarno področje, v katerem preiskuje zavest in umetnost, kjer tudi kreira in vodi redne treninge in delavnice.

Ker Impro Move v svojem delu združuje umetnost, izobraževanje in raziskovanje, združuje različne nosilce v skupnem področju ustvarjanja. Delavnice so različne, vsaka pa se ukvarja z vsebino, ki je blizu improvizaciji, gibanju in izvedbi. Potekajo predvsem v sodelovanju z glazbeniki, ki v živo v trenutnu kreirajo zvok (Renato Vidaković, Siniša Nosil…). V Splitu sodeluje z “gledališčem soli” in sodeluje pri predstavah “Spektralni pomik”, “Samohod”, “Dojemanje gibanja”, kjer širi svoje delo prek odrskega ustvarjanja proti koreografiji in režiji. Pred kratkim je začela sodelovati tudi s Kaštelanskim gledališčem.

 

GUILLERMO DANIEL ESCALANTE RODRIGUEZ

je argentinski umetnik, ki kot samouk že 18 let raziskuje različne tehnike ročne obrti, risanja, slikanja, dekoracije zidov in stenskih poslikav, batika, kiparstva, plesa, glasbe in poezije. Je ustanovitelj in aktivni član organizacije Articulación Artisitica International, od leta 2009 deluje na področju »proizvodnje umetniških kosov« (ročno pisanih knjig, keramike, slik, mask in skulptur) ter združuje člane iz 9 držav po celem svetu. Je tudi soorganizator in izvajalec na javnih performansih, ki se dotikajo področja filozofije, glasbenega ustvarjanja in poezije. Vodil je več delavnic batika in izdelave karnevalskih mas. Na kulturnih dogodkih deluje tudi kod improvizacijski inštrumentalist (festival Ana Desetnica, festival Etnohistrija, Hostel celica)… http://articulacion-aai.weebly.com/

 

VID POLONČIČ

Je kot kitarist in pevec deloval v večih glasbenih skupinah, trenutno pa je aktiven v eksperimentalni zasedbi Positive illusion. Kot glasbenik je sodeloval na dogodkih povezanimi z različnimi področji umetnosti kot so ples, slikarstvo, zvočne terapije in pesniški večeri. V zadnjem času glasbo združuje tudi z glino in oblikovanjem na lončarskem vretenu.

 

hr

“SVE JE POKRET, SVE JE ZVUK” 

(voditeljica: Nataša Pavlov, glazba: Guillermo Escalante I Vid Polončič)
– radionica je improvizacije pokreta i plesa sa pratnjom instrumenata. Kako tijelo čuje zvuk? Kako zvuk percipira pokret? Radionica koja u fokus stavlja pokret i zvuk. Kroz različite situacije u improvizaciji istraživat ćemo i raditi na odnosu sa zvukom, u prostoru i vani , preko vlastitog pokreta i poimanja , osječanja, doživljaja itd. Proći ćemo vježbe koje dolaze iz područja suvremenog plesa, glume, performansa kao i elemente iz improvizacije koji nam pomažu u kreiranju vlastitim pokretom i zvukom u međusobnoj komunikaciji . Osim rada na tijelu i plesu , prolazimo i dio u kojem se bavimo   osvještavanjem tijela, prisutnosti, percepcije, spaciocepcije i osvještavanja unutarnjeg poimanja pokreta, prostora, zvuka i interakcije. Započet ćemo svaki dan sa vježbama opuštanja, masažama, vježbama disanja, istezanja te fizičkim vježbama, nastavljamo sa osvještavanjem energije te idemo kroz improvizacijske vježbe plesa i pokreta sa drugima, prostorom i zvukom i na kraju radimo kreaciju plesa i zvuka. Tijelo neprestano reagira na sve oko sebe i unutar sebe, u momentu nastaju nove senzacije, istovremeno niču različite situacije u kojima spontano kreiramo, rade suptilni mehanizmi i uzpostavljaju se unutarnja stanja. Mnoge vježbe djeluju relaksirajuće, otvaraju i pozitivno djeluju na osobu. Radionica je otvorena svima bez obzira na prijašnje iskustvo pokreta, za kreaciju, rekreaciju, učenje, istraživanje i razvoj. Krećemo se bosi, sa sobom ponesite udobnu odjeću za ples i pokret i idemo u jedno divno druženje zvuka i pokreta na otoku Visu.
fb: Impro Move
 / mail: natasapavlov@ hotmail.com

 

NATAŠA PAVLOV

Umjetnica koja se bavi slikanjem, izvedbom , pokretom i zvukom. Stvaranju prilazi interdisciplinarno, u kreaciji istražuje svjesnost i percepciju. Završila je višu turističku na FTVT u Dubrovniku te magistrirala slikarstvo na Umjetničkoj Akademiji u Splitu . Njen autorski rad uključuje opus preko slika, videa , instalacija, performansa, izvedbi, glazbenih nastupa itd. Plesom i izvedbom se bavi aktivno skoro 15 godina. Učila je o improvizaciji, plesu, pokretu,fizičkom teatru, glumi, glasu, disanju ,tijelu i izvedbi preko niza radionica   i suradnji. Prošla je 2007. u Splitu edukativni ciklus improvizacije pokreta i plesa sa Tihanom Jovanić s kojom upoznaje improvizaciju i radi u predstavi “Zoom In Zoom Out”. S umjetnikom Petrom Grimanijem radi u više performansa te   glavnu ulogu u predstavi “Smrt u Labirintu”, zatim suradnja sa Fractal Falus Teatrom u glavnim ulogama u predstavi “Jezici ” režija Hrvoje Cokarić , potom i predstavi “Judita” Hrvoje Cokarić režija i Nela Sisarić koreografija. Od 2010. vodi umjetnički projekt Impro Move , interdisciplinarno područje u kojem istražuje svjesnost i umjetnost, gdje također i kreira te vodi redovne treninge i radionice. Pošto Impro Move u svom radu kombinira umjetnički rad, edukaciju i istraživanje, kroz kreaciju spaja različite kreatore u zajedničkom polju stvaranja. Radionice su različite, svaka obrađuje neku tematiku blisku improvizaciji, pokretu i izvedbi. Odvijaju se uglavnom u suradnji sa muzičarima koji uživo u momentu kreiraju zvuk (Renato Vidaković, Siniša Nosil). U Splitu nastavlja suradnju sa Teatrom od soli i radi na predstavama “Spektralni pomak”, “Self Moving”, “Percepcije pokreta” u kojima nastavlja širiti rad kroz scensku kreaciju prema koreografiji i režiji . Odnedavno je u suradnji sa Kaštelanskim Kazalištem u Kaštelima.

 

GUILLERMO DANIEL ESCALANTE RODRIGUEZ

Argentinski je umjetnik, koji kao samouk več 18 godina istražuje različite tehnike ručnih zanata, crtanje, slikanje, zidne dekoracije i slike, batik, kiparstvo, ples, glazbu i poeziju. On je osnivač i aktivni član organizacije Articulación Artisitica International, od 2009. godine djeluje na području “proizvodnje umjetničkih djela” (ručno pisanih knjiga, keramike, slika, masaka i skulptura) i uključuje članove iz 9 različitih zemalja širom svijeta. On je također suorganizator i izvođač na javnim nastupima, koja dodiruju polja filozofije, poezije i glazbenog stvaralaštva. Proveo je nekoliko radionica batika i izrade karnevalskih masaka. Na kulturnim događanjima također djeluje kao improvizacijski instrumentalist (festival Ana Desetnica festival Etnohistrija, Hostel Celica) …
http://articulacion-aai.weebly.com/

 

VID POLONČIČ

U pripremi…

 

eng

CREATION OF SOUND & MOVEMENT  

soon to come