_MG_5592 ,orient

primerno za vse udeležence / pogodno za sve sudionike / suitable for all participants

slovenian_flag

Oriental

Ples je svetovni fenomen, kot je tudi ljubezen brezmejna.

Gibalni motivi orientalskega  plesa pomagajo sodobni ženski, da spet najde svojo tipično žensko naravo – ženstvenost, gracioznost, mehkobo, radost! Človek pa je tudi duhovno bitje in si želi izraziti sebe skozi ples, besedo, glasbo, sliko… V tem najde osvoboditev in tudi preseganje svojega omejenega ega. Ples v krogu, ples v dvojicah in tudi lastno plesno ustvarjanje – improvizacija – so značilnosti mojih delavnic.

croatian_flag

Oriental

Ples je globalni fenomen, kao i bezgranična ljubav.
Motivi pokretanja orijentalnog plesa pomažu modernoj ženi, da ponovno pronalazi svoju tipičnu žensku prirodu – ženstvenost, milost, nježnost, radost! Čovjek je duhovno biće i želi se izražavati kroz ples, riječi, glazbu, slikarstvo... U tome pronalazi oslobođenje i prevladavanje svog ograničenog ega. Ples u krugu, ples u parovima, a također kreiranje vlastitog plesa – improvizacija – to su osobine moje radionice.

 

english_flag

Oriental

Dancing is a global phenomenon, as well as a boundless love.
Movement motifs of oriental dance help the modern woman to find her typical feminine nature – femininity, grace, tenderness, joy! Man is a spiritual being and wants to express himself through dance, words, music, painting … In this he finds liberation and overcoming his limited ego. Dancing in a circle, dancing in pairs and also creating our own dance – improvisation – this are characteristics of my workshops.


intervju-2007lea-1