primerno za vse udeležence / pogodno za sve sudionike / suitable for all participants

slovenian_flag

Modern / Sodobni izrazni ples

Sodobni izrazni ples je zgrajen na osnovi sodobnih plesnih tehnik, vendar kot izrazni ples skozi gibanje občutljivo in čutno izraža čustva, občutja in misli plesalca. Na klasu bomo spoznavali osnove sodobne plesne tehnike. Skozi proces dela bomo izboljševali koordinacijo gibanja telesa v prostoru in ritmu, povečali gibljivost in vzdržljivost, urili gibalno zbranost in spomin, bogatili gibalni zaklad, s pomočjo improvizacije in kompozicije iskali nove plesne ideje ter se prepuščali plesnim užitkom.

Klas začenjamo s preprostim, a dinamičnim ogrevanjem celotnega telesa; sledijo strukturirane vaje na tleh, gibalne fraze v vertikali in prostorske kombinacije, ki jih nadgradimo z zaključno plesno improvizacijo in/ali kompozicijo, sestavljeno iz tehnično predelanih plesnih elementov, motivov in principov gibanja. Pozornost je usmerjena na plesnost, mehkobo in pretočnost gibanja, fluidne prehode med vertikalno in horizontalno ravnjo ter izrazno interpretacijo plesnega materiala. Zahtevnost bo prilagojena udeležencem.

 

URSA_gib

Urša Rupnik

Urša Rupnik je univerzitetna diplomirana kulturologinja in diplomirana plesalka in koreografinja. Kot gostja je plesala v SNG Drama Ljubljana (Zgodbe iz Dunajskega gozda); je članica zasedbe Magičnega gledališča Serpentes (Slovenija, Hrvaška, Francija, Nemčija) in sodeluje z drugimi umetniki, kot so Jasna Knez (Upor, Orientalska princeska), Ana Kržišnik (Čas cinabarita, Igralčeva nočna mora), Lado Jakša (Deklica z rastočo knjigo, Morska deklica), Lojzka Žerdin (Stopam med stopinje tvoje, kakor bi hodila v dvoje), Tone Stojko (The Body in Play), Matjaž Farič (The Politics of Dancing, No More Solo, Sinestezija), Vesna Etcha Dvornik (Klic gozda ali Poljub tvoje matere), Gregor Luštek in Rosana Hribar (Korak v dvoje po Pii in Pinu), Maša Kagao Knez (Dia Diasso Diasspora, Momentum). Njen zadnji solo projekt Izgubljena je bil premierno uprizorjen marca 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani, koreografije zanj pa so prispevale Daša Lakner, Rosana Hribar in Maša Kagao Knez. Od leta 2008 asistentka priznanega ameriškega plesalca, koreografa in pedagoga Joa Alegada (mdr. Vienna International Dance Festival ImPulsTanz 2011 – 2015) ter članica njegove mednarodne plesne skupine Jalegado Dance Company. Izhajajoč iz njegove metode Alegado Movement Language poučuje lastne plesne delavnice in tečaje, tako v Sloveniji kot v tujini. Je prejemnicaListine Mete Vidmar, njene plesalke pa prejemnice najvišjih odličij na državnem in mednarodnem tekmovanju Opus 1 – plesna miniatura.

croatian_flag

Modern / Suvremeni ples

U pripremi…

Urša Rupnik

 

english_flag

Modern / Contemporary

Dancing

Urša Rupnik

is a Bachelor of Arts in Cultural Studies and Bachelor of Dance and Choreography. She danced as a guest for the Slovenian National Theatre Drama Ljubljana (Tales from the Vienna Woods); is a member of the Magic Theatre Serpentes (Slovenia, Croatia, France, Germany) and cooperates with other artists such as Jasna Knez (The Rebellion, The Oriental Princess), Ana Kržišnik (The Time of Cinnabarite, The Actor’s Nightmare), Lado Jakša (The Girl with a Growing Book, The Mermaid), Lojzka Žerdin (I Step among Your Footsteps as if I Were Walking in Two), Tone Stojko (The Body in Play), Matjaž Farič (The Politics of Dancing, No More Solo, Synesthesia), Vesna Etcha Dvornik (The Call Of The Woods Or Your Mother’s Kiss), Gregor Luštek and Rosana Hribar (A Two-Step According to Pia and Pino), Maša Kagao Knez (Dia Diasso Diasspora, Momentum). Her latest solo project Lost was premiered in March 2015 in Cankarjev dom in Ljubljana, and it featured choreography by Daša Lakner, Rosana Hribar and Maša Kagao Knez. Since 2008 she has been assisting acknowledged American dancer, choreographer and educator Joe Alegado (Vienna International Dance Festival, ImPulsTanz 2011 – 2015) and has been a member of his international dance group Jalegado Dance Company. Based on his Alegado Movement Language method, she teaches at her own dance workshops and courses, in Slovenia as well as abroad. She has received Meta Vidmar Badge, while her dancers have been awarded highest medals on the national and international competition Opus 1 – a dance miniature.