joga

 primerno za vse udeležence / pogodno za sve sudionike / suitable for all participants

slovenian_flag

Joga in vadba joge

Joga je starodavna veja filozofije in oblika celostne prakse za naše življenje, ki deluje na združevanju telesa, uma in duha. Skozi vadbo joge bomo pridobili na moči, prožnosti in vzdržljivosti, hkrati pa bomo občutili tudi lahkotnost in sproščenost. Joga izboljšuje občutek za ravnotežje, telesno držo, vpliva na cirkulacijo krvi, pravilno delovanje notranjih organov, žlez in živčnega sistema. Poudarek na dihalnih tehnikah izboljšuje dihanje, zato globlje in polneje dihamo tudi v vsakdanjem življenju. S tehnikami za vzpostavitev notranjega miru, harmonije in jasnosti misli, pripomore k povečanju energije, boljši koncentraciji, zmanjšanju stresa in srečnejšemu, bolj izpolnjenemu življenju. Pomaga nam spoznati sebe in svoje telo.

2014-07-20 13.18.08

Vinjasa stil je dinamična oblika joge, kjer jogijski položaji povezano sledijo eden drugemu. Glavni poudarek je na dihu, ki med prakso vodi gib, zato nam redna praksa pomaga pri ozaveščanju in spreminjanju naših vzorcev dihanja (in mišljenja).
Na jutranji vadbi se bomo posvetli položajem za krepitev telesa, kot tudi položajem za raztezanje in sprostitev. Poleg spoznavanja jogijskih položajev-asan se bomo srečali tudi z dihalnimi vajami-pranayamo in drugimi tehnikami za umirjanje uma, ter vsako vadbo zaključili z globoko sprostitvijo. Praksa je primerna tako za začetnike kot poznavalce, saj se bo zahtevnost vadbe prilagodila skupini.

Screen Shot 2016-03-28 at 3.28.01 PM Nuša Jelenec

Je učiteljica joge in oblikovalka, ki ji vadba joge predstavlja glavno orodje za premagovanje stresa, dobro fizično počutje ter osebno rast. Z jogo se je začela ukvarjati pred petimi leti, se v njo takoj zaljubila ter se po enem letu vadbe vpisala na 200 urni učiteljski tečaj v Agniyoga šoli v Ljubljani. Svoje znanje še vedno dopolnjuje na različnih delavnicah in tečajih, saj meni da se jogo učiš celo življenje. Na svojih urah si želi predvsem deliti svojo prakso in svoje znanje ter skupaj napredovati.

croatian_flag

Joga i vježba joge

Joga je starodavna grana filozofije i oblik sveobuhvatne prakse za naše živote, koja djeluje na integraciji tijela, uma i duha. Putem joge crpimo snagu, fleksibilnost i izdržljivost, a istodobno osjećamo lakoću i jednostavnost. Joga poboljšava naš osjećaj za ravnotežu i tjelesni stav, utječe na cirkulaciju krvi i poboljšava funkcioniranje unutarnjih organa, žlijezda i živčanog sustava. Naglasak na tehnikama disanja poboljšava naše disanje, tako da dišemo dublje i potpunije i usvakodnevnom životu. Sa tehnikama za stvaranje unutarnjeg mira, skladnosti i jasnoću misli, nam pomaže u povećanju energije, poboljšanju koncentracije, smanjivanju stresa i sretnijem te ispunjenijem životu. Kroz jogu možemo bolje razumjeti sebe i svoje tijelo. Vinyasa stil je dinamičan oblik joge u kojem jogijski položaji slijede jedan drugome u integriranom nizu. Glavni fokus je na disanju, koji je povezan s kretanjem, tako da redovita praksa pomaže podići razinu naše svijesti disanja i promijeniti naše obrasce disanja (i razmišljanja).

2014-07-20 13.10.56
U jutarnjoj praksi ćemo se usredotočiti na jačanje našeg tijela, kao i na istezanje i opuštanje. Osim učenja o pozama-asane ćemo upoznati vježbe disanja-pranayama i druge tehnike za smirivanje uma i završiti svaku praksu s dubokim opuštanjem. Razred je pogodan za početnike i napredne učenike, jer će se razina prakse prilagoditi grupi.

Nuša Jelenec

Je učitelj joge i dizajner koji koristi jogu kao glavni alat za upravljanje stresom, fizičku dobrobit i za osobni rast. Počela je prakticirati jogu prije pet godina, odmah se u jogu zaljubila i nakon godine dana prakse upisala je 200-satni tečaj za nastavnika joge na Agniyoga školi u Ljubljani. Još uvijek nadgrađuje svoje znanje u različitim radionicama i tečajevima, jer vjeruje, da jogu učimo cijeli svoj život. Na svojim tečajevima želi prije svega dijeiti svoju praksu i znanje i zajedno sa svojim učenicima krenuti naprijed.

20150707_104745 2015-07-14 19.56.24 20150707_084101

english_flag

Yoga and yoga class

Yoga is an ancient branch of philosophy and form of comprehensive practice for our lives, which acts on the integration of body, mind and spirit. Through yoga we gain strength, flexibility and endurance and at the same time feel lightness and ease. Yoga improves our sense of balance and posture, affects the blood circulation and improves functioning of the internal organs, glands and nervous system. The emphasis on breathing techniques improves our breathing, so that we breathe more deeply and more fully also in everyday life. With the techniques for creation of inner peace, harmony and clarity of thought, it helps us to increase energy, improve concentration, reduce stress and to live a happier, more fulfilling life. Through yoga we better understand ourselves and our body.

2014-07-23 11.42.10

Vinyasa style is a dynamic form of yoga where yoga positions follow one another in an integrated sequence. The main focus is on the breath which is connected to the movement, so regular practice helps to raise our breath awareness and change our patterns of breathing (and thinking). At the morning practice we will focus on strengthening our bodies, as well as stretching and relaxation. In addition to learning about the postures-asanas we will get to know breathing exercises-pranayama and other techniques for calming the mind, and end each practice with deep relaxation. The class is suitable for both beginners and advanced students, because the level of practice will adapt to the group.

Nuša Jelenec

Is a yoga teacher and designer that uses yoga as the main tool for managing stress, physical well-being and for personal growth. She began practicing yoga five years ago, immediately fell love and after one year of practice enrolled in the 200-hour teacher course at Agniyoga school in Ljubljana. She is still improving her knowledge at different workshops and courses, because she believes that you learn yoga your whole life. At her classes she wishes above all to share her practice and knowledge and move forward together with her students.

slider17