CENIK / PRICELIST

Cena na osebo /
Price per person

Cena delavnice /
Price per workshop


Posamezna delavnica / Individual workshop

OTROCI (POPOLDANSKE ANIMACIJE) / CHILDREN (AFTERNOON ANIMATION)

5 €

5 €

ODRASLI / ADULTS

15 €

15 €


Paketi za odrasle / Offers for adults

7 DNI – 1 DELAVNICA / 7 DAYS – 1 WORKSHOP

84 €

12 €

7 DNI – 2 DELAVNICI / 7 DAYS – 2 WORKSHOPS

126 €

9 €

7 DNI – NEOMEJENO / 7 DAYS – UNLIMITED

168 €

8 €

10 DNI – 1 DELAVNICA NA DAN / 10 DAYS – 1 WORKSHOP

110 €

11  €

10 DNI – 2 DELAVNICI NA DAN / 10 DAYS – 2 WORKSHOPS

150 €

7.5 €

10 DNI – NEOMEJENO / 10 DAYS – UNLIMITED

200 €

6.6 €


Paketi za otroke / Offers for children

 

 

7 DNI – DELAVNICA / 7 DAYS OF WORKSHOPS

49 €

7 €

10 DNI – DELAVNICA / 10 DAYS OF WORKSHOPS

100 €

5 €

 

Pri plesnih, bobnarskih in otroških delavnicah je zaradi procesa dela zaželeno, da ste prisotni od začetka do konca sklopa posamezne delavnice.
In dance, druming and workshops for children, it is desirable that you are present from the beginning to the end of each set of the workshops, to enable a good process of work.

 

UGODNOSTI / DISCOUNTS

Z vplačili akontacij za pakete odobrimo:
– do 1. maja 2014 …………20 € popusta
– do 1. junija 2014 ………..10 € popusta

Ta popust se obračuna pri akontaciji za odrasle osebe, za otroške akontacije se obračuna polovični popust.

With the advance payment for “offers” we approve:
– Until 1st of May 2014 ………… 20 € discount
– Until 1st of June 2014 ……….. 10 € discount

This discount is charged in advance payment for adults, children advance payment is accounted for half off.

Pri plesnih, bobnarskih in otroških delavnicah je zaradi procesa dela zaželeno, da ste prisotni od začetka do konca sklopa posamezne delavnice.
In dance, druming and workshops for children, it is desirable that you are present from the beginning to the end of each set of the workshops, to enable a good process of work.

 

VEČ INFORMACIJ O PRIJAVI / MORE INFORMATIONS ABOUT REGISTRATION

Izpolnjeno prijavnico pošljete na naslov isolaissa@gmail.com / Send a completed application form to isolaissa@gmail.com
Pošljemo vam informacije za nakazilo akontacije / We will send you all the informations about transfer an advance payment
Zadnji rok za prijavo je 1. julij 2014 / The deadline for applications is 1st of July 2014

 

 

/ KORAKI PRIJAVE /

1. Izberite si urnik, ki vam ustreza in za vas primeren paket.
2. Pri plesnih, bobnarskih in otroških delavnicah je želeno, da ste prisotni od začetka do konca sklopa posamezne delavnice.
3. Vmes (med sklopi) so prosti dnevi. Pod en sklop delavnice so mišljeni vsi zaporedni dnevi, ko delavnica poteka.
4. Preverite zahtevnost delavnic in starostne pogoje pri otroških delavnicah.
5. Pri izpolnjevanju prijavnice dopišite vaš interes za nočitve v hotelu in najem bobna.

/ STEPS FOR APPLICATION /

1. Select a schedule that suits you best and suitable package for you.
2. In dance, druming and workshops for children, it is desirable that you are present from the beginning to the end of each set of workshops.
3. In the meantime (between sets) there are free days. One set is considered to include all consecutive days when the workshop takes place.
4. Check complexity of workshops and age conditions in children’s workshops.
5. When completing the application form fill in your interest for hotel accomodation and a djembe rental.

 

 

Kontakt / Contact
www.zavodkus.si
GSM: 0040 171 8280385 91 7222979
E-mail: isolaissa@gmail.com
organizacija: Zavod Kus v sodelovanju s kulturno umetniškim društvom Besa (Hr)

/ POMEMBNE INFORMACIJE /

Za ugodnejše  cene so potrebne pravočasna vplačila akontacij, kasneje se popustov ne upošteva.
Možna je rezervacija ugodnejših nočitev v večposteljnih sobah v Hotelu.
Cene za najem apartmajev ali dvoposteljne sobe so višje.
Nočitve in prevoz se ureja individualno ali prek agencije.
Pridržujemo si pravice do spremembe programa.
Udeležba je na lastno odgovornost.
Urnik bo objavljen naknadno.

 

/ IMPORTANT INFORMATION /

Timely payment for lower prices is needed, later discounts are not taken into account.
It is possible to reservate favorable nights in dormitories at the hotel.
Prices for rental apartments or double rooms are higher.
Accomodation and transport is regulated individually or through an agency.
We reserve the rights to change the program.
Participation is at your own risk.
Schedule will be announced later.

 

/ POGOJI SODELOVANJA IN ODGOVORNOSTI UDELEŽENCEV so navedeni v prijavnici /

/ TERMS OF COOPERATION AND RESPONSIBILITIES OF PARTICIPANTS are listed in the application form  / 

 

/ VEČ  INFORMACIJ in PRIJAVE / MORE INFORMATIONS AND REGISTRATION /
GSM:
E-mail: isolaissa@gmail.com

 

NASTANITEV

PRIJAVE

URNIK