slo

72-urni tečaj PERMAKULTURNEGA DIZAJNIRANJA na otoku Visu

Kje: Otok Vis, Hrvaška

Kdaj: 24.4. – 3.5. 2015

Doživite 10-dnevno permakulturno potovanje v prelepem otoškem okolju, kjer bomo skupaj bivali, raziskovali številne tematike in se učili o praktičnih stvareh, ki lahko naredijo naš svet boljši.BRazširite svoje znanje, pridobite nove ideje, sklenite nova prijateljstva in osvojite veliko stvari za nadaljni pogovor in prakso v domačem okolju, za bolj odgovoren, trajnosten in strpnen način življenja. Obravnavli bomo permakulturne teme, kot so: čiščenje vode, alternativni viri energije, stranišča za kompostiranje, gradnja keramičnega hladilnika, izdelava naravnih čistil, življenje v skupnosti…

VEČ V NADALJEVANJU…

več info:
www.zavodkus.si
www.besa.hr
www.zmag.hr
Facebook event
kontakti:
+385955177577 (hr)
kazalistebesa@gmail.com
+38640171828 (slo)
isolaissa@gmail.com
Projekt je nastal s sodelovanjem:
ZMAG – Zelena mreža aktivističnih skupin (HR),
Umetniška organizacija BESA (HR),
ZAVOD KUS – Zavod za kulturo učenja in sobivanja (SLO).

INFORMACIJE IN CENE

Permakultura temelji na načelu delajmo z naravo namesto proti njej.

Permakultura je sistem za oblikovanje praktičnega bivalnega prostora, ki posnema naravne procese in temelji na integriranju tradicionalnega in sodobnega znanja in spretnosti. Premišljeno, inovativno in učinkovito projektiranje rezultira v trajnostnih in produktivnih sinergijskih načinih življenja, arhitekture, proizvodnje hrane, upravljanja zemljišč in skupnosti.

72-urni tečaj permakultunega dizajniranja (PDC) je intenziven tečaj, ki poučuje o načelih in temeljih trajnostnega oblikovanja. Njegov namen je boljše razumevanje in učenje novih praks, uvajanje sprememb v vsakdanje življenje in razvoj samozadostnosti, osvobojenosti in ustvarjalnosti.

Včasih ga pogovorno imenujemo tudi osnovna šola permakulture. Njegov cilj je usposobiti študente za praktične spretnosti in znanja, potrebna za nadaljnje samostojno delo na lastnih projektih. Je kombinacija teoretičnega in praktičnega dela in je sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu skozi predavanja in praktične demonstracije osvojimo pomembne teme, povezane s področji ki jih obsega permakultura. Drugi sklop vključuje obisk lokalne kmetije, alternativne in praktične rešitve za bolj trajnostne načine življenja – od mulčenja vrta in priprave gredic brez okopavanja, do manjših prostorskih rešitev v urbanih okoljih in zasnovo ter načrtovanje projektov, ki jih bodo študentje izvedli v majhnih skupinah. Projekti bodo lahko vključevali dizajniranje lastnih posesti, nepremičnin, stanovanjskih sosesk, skupnosti ali celo podjetij!

Čez dan se bomo intenzivno ukvarjali z učenjem, ob večerih pa bomo imeli čas za sproščene pogovore in ogled dokumentarnih filmov s permakulturno tematiko, Odkrili bomo čare in lepote otoka Visa in preživeli nekaj aktivnih, kreativnih dni v prijetni družbi.

Ob koncu tečaja bodo posamezniki z osvojenim znanjem po uspešni predstavitvi svojih projekta prejeli mednarodno priznan certifikat PDC.

Za uspešen zaključek tečaja in pridobitev certifiikata permakulturnega oblikovalca, je obvezna 80% prisotnost na predavanjih in izdelava in predstavitev dizajna.

Cena tečaja za 11 dni:

– 370 € / 2810 HRK
namestitev, kosilo in PDC tečaj (72 ur; teorija in praksa + obisk lokalnega kmetijskega posestva
+ večerni program)

– 260 € / 1980 HRK
kosilo PDC tečaj (72 ur; teorija in praksa + obisk lokalnega kmetijskega posestva + večerni program)

- 113 € / 860 HRK
cena PDC tečaja za lokalne prebivalce

* Večerni program / udeležba za lokalne prebivalce je brezplačna

V ceno je vključen novi ZMAG-ov priročnik “Permakulturno načrtovanje – priročnik za tečaj«, ki obsega 250 strani.

 

Rok za oddajo prijav je 15.4.2015
Tečaj bo potekal v hrvaškem jeziku. 

Za prijavo in dodatna vprašanja, se obrnite na:
kazalistebesa@gmail.com (hr)
isolaissa@gmail.com (slo)
tel:
+385 95 517 75 77 (cro)
+386 40 171 828 (slo)

Tečaj bo potekal v hrvaškem jeziku. Zaradi višje kakovosti predavanj smo združili raznoliko skupino predavateljev in najbolj aktivnih hrvaških teoretikov, praktikov in strokovnjakov na različnih področjih permakulture.

PREDAVATELJI:

– Bruno Motik, voditelj tečaja in diplomirani permakulturni dizajner (ZMAG)
– Matko Šišak, diplomirani permakulturni dizajner (ZMAG)
– Cvijeta Biščević (ZMAG)
– Sunčana Paro-Vidolin (ZMAG)
– Gordana Dragičević, diplomirani permakulturni dizajner
– Nenad Maljković (Hrvaška permakultura)


PROGRAM:

Teme predavanj:
– stanje družbe in okolja in kaj je Permakultura
– uvod v permakulturo
– tehnike permakulturnega projektiranja
– razumevanje vzorcev
– razumevanje krajine
– voda: voda v permakulturnih sistemih (zbiranje in shranjevanje vode, prečiščevanje in recikliranje odpadne vode, voda pri oblikovanju krajine)
– vzgajanje hrane v permakulturi: vrtnarjenje, vzgajanje hrane na včejih površinah, gozdni vrt
– energija v permakulturi: energetska učinkovitost, enostavne pasivne tehnologije ter obnovljive rešitve (sončna, vetrna energija, biomasa)
– trajnostna gradnja: učinkovita gradnja z naravnimi in / ali odpadnimi materiali
– tla: analiza tall in strategije za izboljšanje kakovosti tal, kompostiranje
– urbana permakultura: kako učinkovito izkoristiti male prostore za pridelavo hrane v mestu
– družba in skupnosti: strategije za vzpostavljanje zdravih družbenih skupnosti, participativno odločanje, alternativna ekonomija (LETS, CSA)
– varnost in neoporečnost hrane, preskrba s hrano, zbiranje semen

Praktični del:
Rastline
– Prepoznavanje užitnih in uporabnih rastlin in priprava enostavnih jedi
Tla
– kompostiranje v vedru
Vrtnarstvo
– Mulčenje
– greda brez prekopavanja
Energija
pasivni keramični hladilnik
Gospodinjstvo
– naravna čistila
– izdelava naravne kozmetike
Družba in gospodarstvo
– skupno odločanje
– LETS sistem

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

Organizatorji:

ZMAG – Zelena mreža aktivističnih skupin (HR) je društvo, ki združuje organske vrtnarje, praktike in uporabnike ustreznih tehnologij in ekološke gradnje, permakulturne oblikovalce, raziskovalce pravičnih modelov socialne organizacije in enakopravnih človeških odnosov in okoljskih aktivistov. »Reciklirana posest (kmetija)« je izobraževalni center ZMAG-a in se nahaja v vasi Vukomerić, le 25 km od Zagreba. To je prostor za učenje in eksperimentiranje, deluje tudi kot demonstracijski model za različne rešitve na področju obnovljivih virov energije, zgradbe iz naravnih materialov, zelene strehe, permakulturnega vrtnarjena itd.
www.zmag.hr

BESA – Umetniška organizacija (HR) je edino profesionalno otoško gledališče na Hrvaškem, nevladna, nepolitična in neprofitna organizacija, ki razvija idejo trajnostnega “zelenega” življenja v povezavi z umetnostjo. Z izobraževanji nudi znanje na ekonomsko sprejemljiv način, približuje umetnost “navadnemu” človeku in krepi majhno otoško skupnost. Ima podporo lokalnih organov, izobraževalnih ustanov in združenj ter izvaja projekte, ki so večinoma samofinancirani.
www.besa.hr

KUS – Zavod za kulturo učenja in sobivanja (SLO) je ustanovljen z namenom povezovanja posameznikov in organizacij s podobnimi interesi (ne glede na starost, narodnost, veroizpoved ali prepričanje) v skupno delovanje, ki bo usmerjalo družbo v bolj koristen in zdrav razvoj. Namen zavoda je plemnitenje skupnega bivanja človeka z ostalimi živimi bitji in naravo, ohranjanje oz. obujanje medkulturnega in medgeneracijskega dialoga in učenja, sodelovanje ter spodbujanje izmenjave znanj. Osnovne dejavnosti zavoda so usmerjene v izvajanje neformalnega izobraževanja.
www.zavodkus.si


NAPOVEDUJEMO KREATIVNO POLETJE 2015
NA OTOKU VIS

VISSIJA 2015
4.7.-19.7. 2015.

Delavnice plesa, glasbe, joge, pilatesa, kreativnih delavnic za otroke… vse to
in poletne počitnice na morju.
VEČ INFO

3. BESA gledališki kamp 
10.8. – 24.8.2015.

Kaj se zgodi, ko daš skupaj gledališče, ulico, raziskave, poletje, otok Vis in ljudi iz vsepovsod?
BESA gledališki kamp!
VEČ INFO

eng

72-hour of PERMACULTURE DESIGN course
on the island of Vis

Where? Island of Vis, Croatia

When? 24.4. – 3.5. 2015

Experience the voyage of 10 permaculture days living together, in a beautiful enviroment exploring topics and learning practical things to make this world a better place. We’ll cover new ideas, new friendships and many things to talk and practise in your home town in more responsible, sustainable and tolerarnt way.Topics like principles of permaculture, water purification, alternative energy, compost toilets, ceramic fridge building, natural cleaning products and community life will be experienced first hand…

ABOUT THE PROGRAM BELOW…

more info:
www.zavodkus.si
www.besa.hr
www.zmag.hr
Facebook event
contacts:
+385955177577 (cro)
kazalistebesa@gmail.com
+38640171828 (slo)
isolaissa@gmail.com
The project is a collaboration of:

ZMAG – Green network of activist groups (CRO),
BESA – artistic organization (CRO),
ZAVOD KUS – Institute for culture of learning and coexistence (SLO)

INFO AND PRICES:

Permaculture is working with, rather than against nature.

Permaculture is a design system which mimics natural processess and is based on integrated traditional and contemporary knowledge and skills. A thoughtful, innovative and effective design results in sustainable and productive synergic systems for living, architecture, food production, land and comunity management.

The 72-hour Permaculture Design Course (PDC) is an intensive course where which covers permaculture principles and foundations of sustainable design.
The course serves for better understanding, learning new practises, implementing changes in everyday life and developing a self-reliant, liberated and creative lifestyle.

We sometimes reffert to the PDC as an Elementary School of Permaculture. Its aim is to give participants practical skills and knowledge needed for further independent work on their own projects. It is a combination of theoretical and practical work divided in two parts. The focuses of the first part is on the principles and topics of permaculture, the second includes the fieldtrip to the local homestead, popular and practical solutions for sustainability – sheet mulching and no-dig garden beds, composting in a bin, and finally the design for your own project that you will make working in small groups. This can be a piece of you own land, a city balcony, urban neigbourhood, community, even a business!

During the day you will have intensive schedule of learning and in the evening there will be time for discussions and watching some documentaries about the topics of permaculture, learn a thing or two more about the island and enjoy the company of other people.

Upon successful completion and presentation of individual designs at the end of the course, the students will be awarded the internationally recognized PDC certificate.
In order to complete the course successfully and receive the PDC certificate, you need to participate in 80% of the lectures and make a design and a presentation of the project.

 

Course fee for 11 days:


- 370 € / 2810 HRK
accommodation + lunch + PDC course (72h of theory and practises + visit to local agricultural estate + evening program)

– 260 € / 1980 HRK
lunch + PDC course (72h of theory and practises + visit to local agricultural estate + evening program)

– 113 € / 860 HRK
the price of PDC course only for locals

*Evening program / for locals is free of charge

The price includes a new handbook  “PDC design” (250 pages), a handbook recently published by ZMAG.

 

Applications deadline 15.4.2015
The lectures will be held in Croatian. 

For application and any questions, don’t hesitate to mail us:
kazalistebesa@gmail.com (cro)
isolaissa@gmail.com (slo)
gsm:
+385 95 517 75 77 (cro)
+386 40 171 828 (slo)

The lectures will be held in Croatian. For the quality of the course we will bring together a team of diverse speakers of Croatia’s most active permaculture thinkers and doers, each specialised in a different permaculture topic.

TUTORS:
– Bruno Motik, main course teacher and Permaculture Diploma holder (ZMAG)
– Matko Šišak, Permaculture Diploma holder (ZMAG)
– Cvijeta Biščević (ZMAG)
– Sunčana Paro-Vidolin (ZMAG)

– Gordana Dragičević, Permaculture Diploma holder
– Nenad Maljković (Croatian Permaculture Association)

PROGRAM:

Lectures:
- state of global society and the environment
– introduction to permaculture
– permaculture design strategies
– pattern understanding
– reading the landscape
– water in permaculture systems (water harvesting, water retention and storage, wastewater purification); designing with water in landscapes
– growing food: plant guilds and food forest design, gardening
– energy in permaculture systems: the efficiency and simple passive technologies (sun, wind, biomass)
– sustainable construction and natural building using natural and/or recycled materials
– soil fertility strategies (reparation and creation of a balanced soil food web); composting and humus production
– urban permaculture: how to use small spaces to grow food in the city
– society and community: strategies for building healthy and resilient communities; participative group decision making; transition; alternative economy (LETS, CSA etc.)
– food sovereignty and food security, seed saving

Practises:
Plant (guilds)
– identifying useful plants and preparing simple recipes
Soil
– composting in bins
Gardening and Farming
– sheet mulching
– no-dig garden beds
Energy
– passive ceramic refrigerator
Homesteading
– natural cleaning products
– natural cosmetics
Society and economics
– group decision making
– LETS system

We reserve rights to change the program.

Organizated by:

ZMAG (Green network of activists group, CRO) It is an acossiation which gathers organic gardeners, practicians of applicable technologies and ecological building, permacultural designers, researchers of more just social models of organization and equal relationships and ecological activists. Recycled estate is an educational center of ZMAG and is situated in the Vukomerić village, some 25km from Zagreb. It is a space of learning and experimenting as well as a demonstrative model for different solutions of using renewable sources of energy, bulidings made of natural materials, green rooves, permacultural gardening etc.
www.zmag.hr

BESA (Artistic organization, CRO) is the only professional island theatre in Croatia, non-government, non-political and non-profitable organization which is developing the idea of sustainable „green“ life combined together with Art. We make knowledge through education available at low costs, make Art reachable to common people and strenghten the island community. We have the support of town government, local educational institutions and NGO organizations and our projects are mainly self-financed.
www.besa.hr

KUS (Institute for culture of learning and coexistance, SLO) was established with the aim of connecting individuals and organizations of similar interests (regardless of the age, nationality, religion and belief) to implement the common activities that guides the society in more useful and healthy development. The purpose of the association is the enrichment of the coexistance between humans with other living beings and nature, maintenance of intercultural and intergenerational learning and cooperation, stimulating the exchange of knowledge The main activity of the Institute is focused on informal education.
www.zavodkus.siWE ARE ANNOUNCING CREATIVE SUMMER 2015 ON THE ISLAND OF VIS

VISSIJA 2015
4.7.-19.7. 2015

Workshops of dance, music, yoga, pilates, creative workshops for children… much moreand cristal blue sea holidays.
 MORE INFO

3. BESA theatre camp
10.8. – 24.8.2015

What happens when you put together theatre, street, research, summer, the island of Vis and people from all over? BESA theatre camp!
MORE INFO

cro

72-satni tečaj PERMAKULTURNOG DIZAJNIRANJA na otoku Visu

Gdje: Otok Vis, Hrvatska

Kada: 24.4. – 3.5. 2015

Doživite 10-dnevno permakulturno putovanje življenja i učenja u prekrasnom ambijentu istražujući i učeći o temama i praktičnim stvarima koje mogu učiniti ovaj svijet boljim mjestom. Odnesite sa sobom znanje, nove ideje, nova prijateljstva i štošta toga o čemu možete razgovarati i prakticirati kod kuće na odgovorniji, održiviji i tolerantniji način. Bavit ćemo se permakulturnim temama poput: pročišćavanja vode, alternative energije, kompostnih toaleta, gradnje keramičkog hladnjaka, prirodnih sredstva za čišćenje, života u zajednici… 

VIŠE O PROGRAMU PROČITAJTE NIŽE…

više info:
www.zavodkus.si
www.besa.hr
www.zmag.hr
Facebook event
kontakti:
+385955177577 (hr)
kazalistebesa@gmail.com
+38640171828 (slo)
isolaissa@gmail.com
Projekt je suradnja:
ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa (HR),
BESA – umjetnička organizacija (HR),
ZAVOD KUS – Institut za kulturu učenja i suživota (SLO).

INFORMACIJE I CIJENE

Permakultura se zasniva na načelu rada s prirodom, a ne protiv nje.

Permakultura je sustav praktičnog oblikovanja životnog prostora koji oponaša prirodne procese, a temelji se na integriranom tradicijskom i suvremenom znanju i vještinama. Promišljen, inovativan i efektivan dizajn rezultira održivim i produktivnim sinergijskim sustavima za život, graditeljstvo, proizvodnju hrane, upravljanje zemljom i zajednicom.

72-satni tečaj permakulturnog dizajniranja (PDC) je intenzivan tečaj gdje ćemo učiti o principima i temeljima održivog dizajna. Služi boljem razumijevanju, učenju novih praksi i uvođenju promjena u svakodnevni život kako bismo živjeli odgovornije, slobodnije i kreativnije.

Nazivamo ga i osnovna škola permakulture, a cilj tečaja je polaznike osposobiti za korištenje praktičnih znanja i vještina kroz samostalno djelovanje na vlastitim projektima. Tečaj je kombinacija teorijskog i praktičnog rada te se sastoji od dva dijela. U prvom dijelu kroz predavanja i praktične demonstracije prolazimo bitne teme vezane za područja koja obuhvaća permakultura. Drugi dio sadrži posjet I obilazak lokalnog gospodarstva, popularna i praktična rješenja za održivost – od malčiranja vrta i pripreme gredice bez kopanja do urbanih rješenja za male prostore, te sam dizajn za konkretni projekt koji će polaznici izraditi u manjim grupama. Dizajnirati se može vlastita imanja, kuća, urbana stambena četvrt, zajednica, pa čak i poduzeće!

Tijekom dana intenzivno ćemo se baviti učenjem, a navečer imat ćemo vremena za opuštanje, gledanje dokumentaraca o temama iz permakulture, otkrivanje čari i ljepota otoka Visa i druženje s drugim ljudima.

Polaznici koji uspješno ovladaju tehnikom dizajniranja dobivaju međunarodno priznati permakulturni certifikat.
Da biste uspješno završili tečaj te primili certifiikat permakulturnog dizajnera, potrebno je sudjelovati na 80% predavanja te na izradi i prezentaciji dizajna.

Cijena tečaja za 11 dni:

– 370 € / 2810 HRK
smještaj + ručak + PDC tečaj (72 sati; teorija i praksa + posjet lokalnom OPG + večernji program)

– 260 € / 1980 HRK
ručak + PDC tečaj (72 sati; teorija i praksa + posjet lokalnom OPG + večernji program)

- 113 € / 860 HRK
cijena PDC tečaja za lokalno stanovništvo

* Večernji program / za lokalno stanovništvo je bresplatno

U cijenu tečaja uključeno je i novo izdanje udruge ZMAG “Permakulturni dizajn – Priručnik uz tečaj” (250 stranica)

 

 

 

 

Rok za prijave 15.4.2015
Tečaj se održava na hrvatskom jeziku.

Za prijavu i ostala pitanja, slobodno nas kontaktirajte:
kazalistebesa@gmail.com (hr)
isolaissa@gmail.com (slo)
tel:
+385 95 517 75 77 (cro)
+386 40 171 828 (slo)

Tečaj se održava na hrvatskom jeziku. Zbog veće kvalitete tečaja, dovodimo vam grupu raznolikih predavača i najaktivnijih hrvatskih praktičara i teoretičara, stručnjake specijalizirane u različitim područjima permakulture.

PREDAVAČI:
– Bruno Motik, voditelj tečaja i diplomirani permakulturni dizajner (ZMAG)
– Matko Šišak, diplomirani permakulturni dizajner (ZMAG)
– Cvijeta Biščević (ZMAG)
– Sunčana Paro-Vidolin (ZMAG)
– Gordana Dragičević, diplomirana permakulturna dizajnerica
– Nenad Maljković (Hrvatska permakultura)

 

 

 

PROGRAM:

Teme predavanja:
- stanje društva i okoliša, te što je permakultura
– uvod u permakulturu
– tehnike permakulturnog dizajniranja
– razumijevanje uzoraka
– čitanje krajolika
– voda: voda u krajoliku, sakupljanje vode, pročišćavanje i recikliranje otpadnih voda, dizajniranje vodom u krajoliku
– uzgoj hrane u permakulturi: vrtlarenje, uzgoj hrane na većim površinama, šumski vrt
– energija u permakulturi: energetska učinkovitost, pasivne tehnologije i obnovljiva rješenja (sunce, vjetar, biomasa)
– održivo graditeljstvo: učinkovita gradnja prirodnim i/ili otpadnim materijalima
– tlo: analiza i poboljšanje kvalitete tla, kompostiranje
– urbana permakultura: kako maksimalno iskoristiti male prostore za uzgoj hrane u gradu
– društvo i zajednica: održive zajednice, participativno odlučivanje, tranzicijski pokret, alternativna i solidarna ekonomija (LETS, CSA)
– prehrambeni suverenitet, sakupljanje sjemena

Praktični dio:
Biljke
– prepoznavanje korisnih biljaka i priprema jednostavnih jela
Tlo
– kompostiranje u kanti
Vrtlarstvo
– malčiranje
– gredica bez kopanja
Energija
– pasivni keramički hladnjak
Kućanstvo
– prirodna sredstva za čišćenje
– izrada prirodne kozmetike
Društvo i ekonomija
– odlučivanje u grupi
– LETS sustav

Zbog praktičnih razloga moguće su manje promjene u programu.

Organizatori:

ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa, je udruga koja okuplja organske vrtlare, praktičare primjenjivih tehnologija i ekološkog graditeljstva, dizajnere permakulture, istraživače pravednih socijalnih modela organizacije i ravnopravnih međuljudskih odnosa te ekološke aktiviste. Reciklirano imanje je edukacijski centar ZMAG-a i nalazi se u selu Vukomerić, svega 25 km od Zagreba. To je prostor za učenje i eksperimentiranje, kao i pokazni model za razna rješenja upotrebe obnovljivih izvora energije, građevina od prirodnih materijala, zelenih krovova, permakulturnog vrtlarstava i sl.
www.zmag.hr

BESA – Umjetnička organizacija, je jedino profesionalno otočko kazalište u Hrvatskoj, nevladina, apolitična i neprofitna organizacija koja razvija ideju održivog “zelenog” života povezanog s Umjetnošću. Znanje kroz edukaciju činimo dostupnim na ekonomski prihvatljiv način, približavamo Umjetnost “običnom” čovjeku i jačamo otočku zajednicu. Imamo podršku lokalnih vlasti, obrazovnih institucija i udruga, a naši projekti su uglavnom samofinancirani.
www.besa.hr

KUS – (Udruga za kulturu učenja i suživota, SLO) osnovana je s ciljem povezivanja pojedinaca i organizacija sa sličnim interesima (bez obzira na starost, nacionalnost, religiju ili uvjerenje) u zajedničko djelovanje koje će usmjeravati razvoj društva u korisnom i zdravom pravcu. Svrha udruge je oplemenjivanje zajedničkog življenja, s naglaskom na odnos prema drugim živim bićima i prema prirodi, održavanje i oživljavanje interkulturalnog i međugeneracijskog učenja i suradnje te promicanje razmjene znanja. Osnovna djelatnost Instituta usmjerena je na područje neformalnog obrazovanja.
www.zavodkus.si


NAJAVLJUJEMO KREATIVNO LJETO 2015
NA VISU 

VISSIJA 2015
4.7.-19.7. 2015.

Radionice plesa, glazbe, joge, pilatesa, kreativne radionice za djecu… sve to uz
godišnji odmor na moru.
VIŠE INFO

3. BESA kazališni kamp 
10.8. – 24.8.2015.

Što se dogodi kad spojite kazalište, ulice, radionice, istraživanje, ljeto, Vis i ljude odasvud?
BESA kazališni kamp!
VIŠE INFO

Screen Shot 2015-03-31 at 10.06.52 AM  Screen Shot 2015-03-31 at 10.06.05 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.06.42 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.05.35 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.06.24 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.05.54 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.06.32 AM

 

 

 

 

POGLEJTE SI PROGRAM / POGLEDAJTE PROGRAM / CHECK OUT THE PROGRAM

Screen Shot 2015-03-21 at 3.16.43 PM

 

Screen Shot 2015-03-31 at 10.06.52 AM  Screen Shot 2015-03-31 at 10.06.05 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.06.42 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.05.35 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.06.24 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.05.54 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.06.32 AM

 

 

VEČERNI PROGRAM / VEČERNJI PROGRAM / EVENING PROGRAM

24.4.-3.5. 72-urni tečaj permakulturnega dizajna, 9-19h, Samogor
24.4. 20h, “Naravni svet- Rebekina farma”, projekcija filma, Cafe bar “Baby”
25.4. 20h, “Moč skupnosti: Kako je Kuba preživela naftni vrhunece”, projekcija filma, Cafe bar “Baby”
26.4. 20h, kompostiranje v vedru, demonstracija, Cafe bar “Baby”
27.4. 20h, proizvodnja naravne kozmetike, demonstracija, Cafe bar “Baby”
28.4. 20h, “Bojevnik s smetmi: arhitektura” pametnih “hiš”, projekcija filma, Cafe bar “Baby”
29.4. 20h, “v tranziciji 2.0”, projekcija filma, Cafe bar “Baby”

24.4.-3.5.  72-satni tečaj permakulturnog dizajniranja, 9-19h, Samogor
24.4. 20h, “Prirodni svijet- Rebekina farma”, projekcija filma, Caffe bar “Bejbi”
25.4. 20h, “Moć zajednice: Kako je Kuba preživjela naftni vrhunac”, projekcija filma, Caffe bar “Bejbi”
26.4. 20h, kompostiranje u kanti, demonstracija, Caffe bar “Bejbi”
27.4. 20h, izrada prirodne kozmetike, demonstracija, Caffe bar “Bejbi”
28.4. 20h, “Ratnik smećem: arhitektura “pametnih” kuća”, projekcija filma, Caffe bar “Bejbi”
29.4. 20h, “U tranziciji 2.0”, projekcija filma, Caffe bar “Bejbi”
24.4.-3.5. 72-hour course of permaculture design, 9-19h, Samogor
24.4. 20h, “Natural world- Rebeca’s farm”, film screening, Caffe bar “Baby”
25.4. 20h, “The Power of Community: How Cuba survived oil peak”, film screening, Caffe bar “Baby”
26.4. 20h, composting in a bucket, demonstrations, Caffe bar “Baby”
27.4. 20h, production of natural cosmetics, demonstrations, Caffe bar “Baby”
28.4. 20h, “Garbage warrior: architecture of “smart “houses”, film screening, Caffe bar “Baby”
29.4. 20h, “In Transition 2.0”, film screening, Caffe bar “Baby”