Screen Shot 2015-03-31 at 10.06.52 AM  Screen Shot 2015-03-31 at 10.06.05 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.06.42 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.05.35 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.06.24 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.05.54 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.06.32 AM

 

 

 

 

Organizatorji / Organization / Organizacija
ZAVOD KUS – Institut za kulturu učenja i suživota (SLO),
BESA – umjetnička organizacija (HR),
ZMAG – Zelena mreža aktivističkih grupa (HR)

slo

72-urni tečaj PERMAKULTURNEGA DIZAJNIRANJA na otoku Visu
Otok Vis (Hrvaška) 24.4.-3.5. 2015

Doživite 10-dnevno permakulturno potovanje v prelepem otoškem okolju, kjer bomo skupaj bivali, raziskovali številne tematike in se učili o praktičnih stvareh, ki lahko naredijo naš svet boljši.
Razširite svoje znanje, pridobite nove ideje, sklenite nova prijateljstva in osvojite veliko stvari za nadaljni pogovor in prakso v domačem okolju, za bolj odgovoren, trajnosten in strpnen način življenja.
Obravnavli bomo permakulturne teme, kot so: čiščenje vode, alternativni viri energije, stranišča za kompostiranje, gradnja keramičnega hladilnika, izdelava naravnih čistil, življenje v skupnosti…

VEČ O PRIJAVI IN PROGRAMU SI PREBERITE NA POVEZAVI ALI V NADALJEVANJU…
Projekt je nastal s podporo Mesta Vis, DVD Vis in Caffe bara „Bejbi“.

 

eng

72-hour of PERMACULTURE DESIGN course on the island of Vis
Island of Vis (Croatia) 24.4.-3.5. 2015

Experience the voyage of 10 permaculture days living together, in a beautiful enviroment exploring topics and learning practical things to make this world a better place. 
Take home knowledge, new ideas, new friendships and many things to talk and practise in your home town in more responsible, sustainable and tolerarnt way.We’ll cover permaculture topics like: water purification, alternative energy, compost toilets, ceramic fridge building, natural cleaning products and communities life will be experienced first hand…

READ MORE ABOUT APPLICATIONS AND ABOUT THE PROGRAM ON THIS LINK OR BELOW…
The project was supported by the City of Vis, DVD Vis and Caffe bar “Baby”.

hr

72-satni tečaj PERMAKULTURNOG DIZAJNIRANJA na otoku Visu 
Otok Vis (Hrvatska) 24.4.-3.5. 2015.

Doživite 10-dnevno permakulturno putovanje življenja i učenja u prekrasnom ambijentu istražujući i učeći o temama i praktičnim stvarima koje mogu učiniti ovaj svijet boljim mjestom. 
Odnesite sa sobom znanje, nove ideje, nova prijateljstva i štošta toga o čemu možete razgovarati i prakticirati kod kuće na odgovorniji, održiviji i tolerantniji način. 
Bavit ćemo se permakulturnim temama poput: pročišćavanja vode, alternative energije, kompostnih toaleta, gradnje keramičkog hladnjaka, prirodnih sredstva za čišćenje, života u zajednici… 

VIŠE O PRIJAVI I PROGRAMU PROČITAJTE NA LINKU ILI NIŽE…
Projekt je nastao uz podršku Grada Visa, DVD Vis i Caffe bara „Bejbi“.

 

 

FLYER_PERMAVIS

Screen Shot 2015-03-21 at 3.16.43 PM

 

VEČERNI PROGRAM / VEČERNJI PROGRAM / EVENING PROGRAM

24.4.-3.5. 72-urni tečaj permakulturnega dizajna, 9-19h, Samogor
24.4. 20h, “Naravni svet- Rebekina farma”, projekcija filma, Cafe bar “Baby”
25.4. 20h, “Moč skupnosti: Kako je Kuba preživela naftni vrhunece”, projekcija filma, Cafe bar “Baby”
26.4. 20h, kompostiranje v vedru, demonstracija, Cafe bar “Baby”
27.4. 20h, proizvodnja naravne kozmetike, demonstracija, Cafe bar “Baby”
28.4. 20h, “Bojevnik s smetmi: arhitektura” pametnih “hiš”, projekcija filma, Cafe bar “Baby”
29.4. 20h, “v tranziciji 2.0”, projekcija filma, Cafe bar “Baby”

24.4.-3.5.  72-satni tečaj permakulturnog dizajniranja, 9-19h, Samogor
24.4. 20h, “Prirodni svijet- Rebekina farma”, projekcija filma, Caffe bar “Bejbi”
25.4. 20h, “Moć zajednice: Kako je Kuba preživjela naftni vrhunac”, projekcija filma, Caffe bar “Bejbi”
26.4. 20h, kompostiranje u kanti, demonstracija, Caffe bar “Bejbi”
27.4. 20h, izrada prirodne kozmetike, demonstracija, Caffe bar “Bejbi”
28.4. 20h, “Ratnik smećem: arhitektura “pametnih” kuća”, projekcija filma, Caffe bar “Bejbi”
29.4. 20h, “U tranziciji 2.0”, projekcija filma, Caffe bar “Bejbi”
24.4.-3.5. 72-hour course of permaculture design, 9-19h, Samogor
24.4. 20h, “Natural world- Rebeca’s farm”, film screening, Caffe bar “Baby”
25.4. 20h, “The Power of Community: How Cuba survived oil peak”, film screening, Caffe bar “Baby”
26.4. 20h, composting in a bucket, demonstrations, Caffe bar “Baby”
27.4. 20h, production of natural cosmetics, demonstrations, Caffe bar “Baby”
28.4. 20h, “Garbage warrior: architecture of “smart “houses”, film screening, Caffe bar “Baby”
29.4. 20h, “In Transition 2.0”, film screening, Caffe bar “Baby”

 

Screen Shot 2015-03-31 at 10.07.29 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.07.59 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.07.35 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.08.16 AMScreen Shot 2015-03-31 at 10.07.49 AM

 

 

 

 

 

 

SPREMEMBE PROGRAMA! / PROMJENE U PROGRAMU! / CHANGES IN THE PROGRAM!

 

potvrda_PERMA_VIS_2